ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ακολούθως διατυπώνεται η πολιτική του Kallisti spa όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει από τους επισκέπτες των σελίδων του ηλεκτρονικού του καταστήματος (εφεξής “e-shop”), δηλαδή το απόρρητο των λαμβανόμενων πληροφοριών. To Kallisti spa διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να τροποποιήσει την πολιτική αυτή κατά τη διακριτική του ευχέρεια και εν συνεχεία να δημοσιοποιήσει τις αλλαγές στους χρήστες μέσω του e-shop.

 ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το παρόν περιγράφει την πολιτική του ηλεκτρονικού καταστήματος του Kallisti Spa (εφεξής "e-shop") ως προς τη συλλογή προσωπικών δεδομένων από τους χρήστες αναφορικά με τα εξής πεδία:

 Τήρηση αρχείου Προσωπικών Δεδομένων

Λειτουργία των cookies

Παροχή πληροφοριών

Χρήστες κάτω των 18 ετών

Αναγνώριση Πελάτη

 

Τήρηση αρχείου Προσωπικών Δεδομένων

Κατά την επίσκεψη σας στις σελίδες του e-shop και κατά την εγγραφή σας στις υπηρεσίες του, θα σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κλπ.), προκειμένου να καταστούν πραγματοποιήσιμες οι ηλεκτρονικές αγορές σας αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας σε περίπτωση διευκρινίσεων. Το Kallisti Spa δεν διαθέτει δημόσια προσβάσιμο κατάλογο ηλεκτρονικών διευθύνσεων των μελών του. Ως εκ τούτου, τυχόν προσωπικά δεδομένα που θα δηλωθούν ώστε να έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες του e-shop, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στο e-shop χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από το Kallisti Spa και μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των αιτήσεών σας. Στην περίπτωση που το Kallisti Spa χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου. Στοιχεία του αρχείου είναι δυνατόν να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Τα προσωπικά σας στοιχεία τηρούνται με ασφάλεια και διαγράφονται άμεσα μετά από σχετική δήλωση του χρήστη, εφόσον επιθυμεί. Μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, ο επισκέπτης έχει τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997 για τα προσωπικά δεδομένα.

 Λειτουργία των cookies

Κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε επίσκεψής σας στο e-shop, οι σελίδες τις οποίες βλέπετε (μαζί με τα cookies που τυχόν περιέχουν) αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας. Τα cookies είναι αρχεία κείμενου μέσω των οποίων ο web server που φιλοξενεί το e-shop μπορεί να αναγνωρίζει τον υπολογιστή σας. Τα cookies καταγράφουν μόνο τις περιοχές του e-shop που ο εν λόγω υπολογιστής έχει επισκεφθεί και για το χρονικό διάστημα της επίσκεψής του. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να ρυθμίσει τον υπολογιστή του ώστε να αποδέχεται την ύπαρξη των cookies, να ειδοποιείται όταν εκδίδεται ένα cookie, ή να απορρίπτει την εγκατάσταση των cookies. Σε περίπτωση που δεν έχετε ρυθμίσει τον υπολογιστή σας να απορρίπτει τα cookies, μπορείτε να πλοηγηθείτε στο e-shop ανώνυμα, μέχρι τη στιγμή που θα εγγραφείτε σε κάποια από τις υπηρεσίες του.

 Παροχή πληροφοριών

Κατά καιρούς θα σας παρέχουμε πληροφορίες για άλλες υπηρεσίες που θα παρέχονται από το e-shop στις οποίες μπορείτε να εγγραφείτε και να χρησιμοποιήσετε.

 Χρήστες κάτω των 18

Για χρήστες κάτω των 18 ετών θεωρείται δεδομένη η εκ των προτέρων εξασφάλιση της συγκατάθεσης των γονέων/κηδεμόνων σε κάθε περίπτωση δήλωσης προσωπικών στοιχείων στο e-shop.

 Αναγνώριση Πελάτη

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας κατά την είσοδό σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι δύο: το όνομα χρήστη (username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (password), οι οποίοι κάθε φορά που εισάγονται, σας παρέχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία με απόλυτη ασφάλεια. Ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (password) μπορεί να αλλάζει όσο συχνά επιθυμείτε. Το μόνο άτομο που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω των ανωτέρω κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την απόκρυψη του Προσωπικού Μυστικού Κωδικού Ασφαλείας από τρίτα πρόσωπα και για τη διατήρηση της μυστικότητας του. Σε περίπτωση απώλειας ή διαρροής του, θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίηση του Kallisti Spa, αλλιώς το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Για λόγους ασφαλείας, σας συνιστούμε να αλλάζετε το password σε τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγετε τη χρήση εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης). Επίσης σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε όχι μόνο γράμματα και αριθμούς αλλά και σύμβολα για τη δημιουργία password.