ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ kallisti spa (ΕΦΕΞΗΣ "e-shop")

 Η πλοήγηση στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Kallisti-Spa (shop.kallisti-spa.gr) συνεπάγεται αυτόματα και την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης, γι’ αυτό ο επισκέπτης παρακαλείται να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Το e-shop καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά σε αυτό να είναι όσο το δυνατότερο  ακριβή, αληθή και επίκαιρα. Το Kallisti-Spa διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των όρων χρήσης χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη ενέργεια την ανακοίνωσή τους μέσω του e-shop. Για το λόγο αυτό προτείνεται η σχετική ενημέρωση των επισκεπτών κάθε φορά που εισέρχονται στο e-shop.

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου και των υπηρεσιών του e-shop που έχουν εισαχθεί ή θα εισαχθούν στο διαδικτυακό τόπο από την ομάδα διαχείρισης του Kallisti-Spa, προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στο Kallisti-Spa, διατίθενται δε στους επισκέπτες του αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση.

Απαγορεύεται επομένως οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παραγωγής εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου του e-shop. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση,  μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας του Kallisti-Spa.

Τα κείμενα, οι εικόνες, τα λογότυπα και λοιπά διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το e-shop του Kallisti-Spa ή τρίτα μέρη, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους είναι αποκλειστικά σήματα του Kallisti-Spa ή τρίτων μερών, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στο e-shop δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

H χρήση του e-shop πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το e-shop σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σε αυτόν ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του e-shop.

Το e-shop ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές σε δικτυακούς τόπους τρίτων για το περιεχόμενο των οποίων δεν ευθύνεται, όπως δεν ευθύνεται και για οποιαδήποτε τυχόν ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη. Η ομάδα διαχείρισης του e-shop καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του ιστοτόπου, δεν εγγυάται όμως ότι οι λειτουργίες του e-shop ή των servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία (όπως ενδεικτικά: worms, trojan horses).

 Ακύρωση παραγγελΙας

Εκτός από τη δυνατότητα να ακυρώσετε την παραγγελία σας κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής αγοράς (μέσω της επιλογής  «Ακύρωση παραγγελίας»), μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής αγοράς (γνωστοποιώντας μας τον κωδικό της παραγγελίας) εντός 10 ημερών από την ημερομηνία αγοράς και με τους εξής τρόπους:

• Με e-mail στο info@kallisti-spa.gr

• Τηλεφωνικά στο 22960 22262

• Μέσω fax στο 22960 23433

Μετά την ακύρωση της παραγγελίας, παύει η ισχύς του Gift Voucher.

 Επιστροφή χρημάτων

Η επιστροφή χρημάτων μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός 15 ημερών από την ημερομηνία αγοράς και εφόσον δεν έχει γίνει προγραμματισμός του ραντεβού.  Η επιστροφή χρημάτων αφορά τον αγοραστή του Gift Voucher και όχι τον παραλήπτη του δώρου και για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η προσκόμιση της απόδειξης.

Η επιστροφή χρημάτων μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε στο χώρο μας είτε με κατάθεση σε λογαριασμό τραπέζης.  Για τη διευθέτηση της επιστροφής χρημάτων θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας με τους εξής τρόπους:

• Με e-mail στο info@kallisti-spa.gr

• Τηλεφωνικά στο 22960 22262

• Μέσω fax στο 22960 23433